RTÜK’ten Açık Radyo’ya “Ermeni soykırımı” cezası

Açık Gazete programına verilen beş gün yayın durdurma ve para cezasının gerekçesi, yayında “Ermeni soykırımı” ifadesinin geçmesi ve programcının bunu “düzeltmemesi”.


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 22.5.2024 tarihinde aldığı karar ile 24 Nisan günü Açık Radyo’daki Açık Gazete programında geçen “Ermeni, yani Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan katliamların 109. yıldönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da anma yasaklandı biliyorsunuz” ifadeleri nedeniyle radyoya üst sınırdan 189.282 TL idari para cezası ve 5 program durdurma cezası verdi.

RTÜK kararda “ihlale konu yayında sarf edilen ‘…Ermeni, yani Osmanlı topraklarında gerçekleşen tehcir ve katliamların, soykırım olarak adlandırılan katliamların 109. yıldönümü, sene-i devriyesi. Bu yıl da anma yasaklandı biliyorsunuz’, ‘Ermeni soykırımı anması’ şeklindeki ifadelerin, Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olan Ermeni tehcirinin belli kesimler ve daha ziyade uluslararası kamuoyu tarafından haksız ve mesnetsiz bir ithamla “soykırım” olarak adlandırılmasının tarihsel gerçekliklerle bağdaşmadığı, muhatabı tarihçiler olan 1915 Olaylarının politik çıkarlar için kullanılması ve toplumsal çatışmaya yol açabilecek bir mahiyet arz etmesi, toplumun sinir uçlarına dokunması muhtemel olan ilgili hadisenin hassasiyeti dikkate alındığında, asırlardır Anadolu topraklarında bir arada yaşayan farklı etnik temelli toplulukların birliktelik hukukuna zarar verecek mahiyeti taşıdığı, toplumun huzurunu bozabilecek düzeyde kışkırtıcı ve asılsız bir iddia olduğu, diğer tüm olaylar gibi tarihsel olayların da eleştirilip tartışılabileceği, fakat gazetecilerin somut kanıtlara dayanmaksızın toplumun birlik ve beraberliğini bozacak, toplumu kutuplaştıracak, toplumun itibarını zedeleyebilecek nitelikte iddialarda bulunmasının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, ayrıca, Cengiz Aktar tarafından söz konusu ‘soykırım’ nitelemesinin yayın sırasında açıkça dile getirilmesi ve bir düzeltme girişiminde bulunulmamasının kamusal sorumluluk ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı gibi toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden ve toplumda nefret duyguları oluşturabilecek nitelikte olduğu kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer vererek “6112 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan; ‘Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz’ hükmünün ihlal edildiği” gerekçesiyle Açık Radyo’ya üst sınırdan 189.282 TL idari para cezası ve 5 program durdurma cezası verdi. Kararda, ihlalin bir yıl içinde tekrarı halinde, yayının on güne kadar durdurulacağı ve bir kez daha tekrarı halinde Açık Radyo’nun yayın lisansının iptal edileceği de ihtar edildi.

Açık Radyo ise bir basın açıklaması yayınlayarak hukuki yollarla karara itiraz ettiğini duyurdu.