RTÜK Başkanı: “Sansür eleştirileri iyi niyetli değil”

RTÜK Başkanı radyo ve internet yayınlarına getirilen yeni düzenleme ile ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi


RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, internet yayınlarına getirilen denetim ile ilgili yapılan eleştilere dair bir açıklama yaparak, bu eleştirilerin “iyi niyetli olmadığını” söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) internet üzerinden yapılan yayınları denetlemesine imkan tanıyan “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik”  Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra, bu yönetmeliğin RTÜK’e interneti sansürleme yetkisi verdiğine ve yeni bir kontrol mekanizması yaratıldığına dair birçok eleştiri yapıldı.

Şahin bu eleştirileri değerlendirdiği açıklamasında, yönetmeliği ilgili taraflardan gelen görüş ve önerilere göre oluşturduklarını, eleştirilerde bahsi geçen internet platformlarının kendileri ile yakın işbirliği içerisinde olduğunu söyledi.

Yönetmeliğin bir sansür mekanizması olarak işleyeceği eleştirilerine cevap olarak ise, bu eleştirileri yapanların yönetmeliği yeterince incelemediğini ve art niyetli olduklarını söyledi:

“Sansür kavramının ne olduğunu çok iyi bilen bazı art niyetli kesimler, kamuoyunu yanlış yönlendirerek sansürcülük eleştirisi yapıyor. Sansürden bilerek veya bilmeden bir amaca hizmet ederek ya da bilinçsizce bahsedenlerin iyi niyetli oldukları düşünülemez. Herkesin malumu sansür, yayınların daha yapılmadan denetlenmesi ve müdahalelerin uygulanmasıdır. Anayasamızda da açıkça sansür yasaklanmıştır. Hiçbir kişi ya da kurum sansür uygulayamaz.”