Kadıköy Kaymakamlığı’ndan Queer Olympix’e yasak

Kuir olimpiyatları Queer Olympix’in Kadıköy’de yapılacak etkinlikleri, Kaymakamlık kararıyla yasaklandı


Atletik Dildoa’nın düzenlediği kuir spor buluşması Queer Olympix’in 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde Kadıköy Kalamış’ta yapılacak etkinlikleri, “kamu düzeni, suç işlenmesini önlemek, genel sağlığın ve genel ahlakın korunması” gerekçeleriyle Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Polis, sabah saatlerinde etkinliğin yapılacağı yere TOMA’larla gelerek etkinliğin yasaklandığını bildirdi. Polisin ilettiği yasak kararı ise 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesine dayandırılıyor.

KaosGL’ye konuşan avukat Hayriye Kara, yasak kararının mahkemelerin kapalı olduğu Cumartesi günü alınmasının, en doğal hak olan karara itiraz edebilme ve yürütmeyi durdurma kararı şansının önüne geçtiğini ifade etti. Kara ayrıca, “spor etkinliklerinin yapılacağı bir olimpiyatta bildirme zorunluluğu diye bir şeyden bahsedilemez. Bu etkinlikler, daha önceden belirlenen bir alanda yapılacak spor karşılaşmaları ve atölyeleridir. Düzenleyiciler LGBTİ+’lar olduğu, queer bir spor karşılaşması olduğu için sanki izin alınması gerekiyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Oysaki kanun gereği böyle bir zorunluluk yok” dedi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü  tarafından hazırlanıp, Kadıköy Kaymakamlığına gönderilen ve Kaymakamlıkça onaylanan yasak talebinde, ” İdaremiz dahilinde  yaşanabilecek olaylar ile ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çalışmalar sırasında; LGBTİ organizesinde  Quuer Olympix adı altında yapılan paylaşımlar incelendiğinde…Yapılmak istenen etkinliğe katılacak grup ve şahıslara yönelik olarak; toplumsal duyarlılıklar nedeniyle oluşabilecek provokasyonlara karşı tedbir amaçlı; 2911 Sayılı yasanın 17. Maddesine istinaden “Kamu düzeni, suç işlenmesini önlemek, genel sağlığın ve genel ahlakın korunması”  gerekçesi ile söz konusu etkinliğin yasaklanmasını arz ederim” ifadeleri bulunuyor.

Atletik Dildoa yasak kararının ardından basın açıklaması yaptı:

“Bugün öğrendik ki uzun atlamamız kamu sağlığını, düzenini ve ahlakını tehdit ediyor. Fazla uzağa ya da fazla yükseğe atlarsak, olmamız istenmeyen alanlarda olmakta ısrar edersek heteroseksizmi de aşabiliriz, maazallah!

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirmeyi planladığımız Queer Olympix etkinliği Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. 24-25 Ağustos tarihlerinde Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle Kalamış Parkında gerçekleştireceğimiz etkinliklerin yasaklandığını bu sabah (24 Ağustos Cumartesi) etkinlik hazırlıklarımızı yaparken öğrendik. Kalamış’taki yirmi kişilik bir hazırlık ekibine yasak kararını TOMA’lar ve Çevik Kuvvetlerle iletmeye gelinmesi, etkinlik alanından ayrılan katılımcıların evlerine kadar takip edilmesi, bütün yıl boyunca yapılabilecekken kararın son gün çıkarılması bize tek bir şeyi gösteriyor: Bütün bu yasaklar bizi psikolojik olarak da baskı altına almak, bu etkinliği yapmak için harcadığımız gönüllü emeği yok saymak ve nihayetinde varoluşumuzu kabul etmemektir. Biz Queer Olympix ekibi ve tüm katılımcıları olarak bu amaçları görüyor ve engellemelere karşı varoluşumuzu, spor alanındaki görünürlüğümüzü savunmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz.

Geçtiğimiz iki sene boyunca Heybeliada ve Kalamış’ta hiçbir sorun yaşamadan, İstanbul, Ankara, Mersin, Kocaeli gibi Türkiye’nin birçok yerinden LGBTİ+ ve kadın sporcunun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir spor etkinliğinin bile “Kamu düzeni, suç işlenmesini önlemek, genel sağlığın ve genel ahlakın korunması” gerekçesiyle son dakikada yasaklanması, söz konusu grupların kamusal alanda spor yapmasına dahi tahammül edilemediğinin açık bir örneğidir.

Kadınlar ve LGBTİ+’lar olarak tüm alanlarımız kısıtlanır, yaşam hakkımız başta olmak üzere en temel haklarımız elimizden pervasızca alınırken bir arada olmayı önemsiyoruz. Bir yıl boyunca hazırlıklarını yaptığımız, gönüllü olarak mesai harcadığımız, İstanbul ve ülke dışından kendisine spor alanında yer bulamamış 100’den fazla kişinin bir araya gelmesi için maddi manevi büyük emek verdiğimiz etkinliğin bir kaymakamlık kararıyla yasaklanmış olması karşısında üzgün ve de öfkeliyiz. Etkinliğimiz engellense de Türkiye’nin her yerinde, her alanda olduğu gibi sporda da kadınların ve LGBTİ+’ların varlığının engellenemeyeceğini biliyoruz. Güvenlik bahanesiyle yapılan keyfi yasaklara rağmen endüstriyel spora, norm olarak dayatılan bedenlere, ikili cinsiyet sistemine ve heteroseksizme karşı sokaklarda, okullarda, iş yerlerinde, sahalarda varız ve var olmaya devam edeceğiz.

2015 yılından beri engellenen İstanbul Onur Yürüyüşü’nden sonra LGBTİ+ların şehirdeki ikinci büyük buluşması haline gelen Queer Olympix’in önemini vurgularken “yürüyemezsek koşarız” demiştik. Belli ki engellenen koşmamız ya da hızlı yürümemiz, futbol ya da voleybol oynamamız, bayrak yarışı yapmamız ya da uzun atlamamız değil, kamusal alanda olduğumuz gibi “var olmaktaki ısrarımız”.

Genel sağlık gerekçesiyle sporun yasaklanmasını anlamakta zorlanıyoruz; bizim genel sağlık anlayışımız tüm insanların yaşam hakkının güvence altına alınmasını, yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için eşit olanakların sağlanmasını ve LGBTİ+’ların yaşamlarını riske atan ayrımcı sağlık uygulamalarının engellenmesini içermektedir.

Devleti, kaynaklarını LGBTİ+’ların halı saha maçı yapmasını engellemek için kullanmak yerine kadın ve nefret cinayetlerini önlemek için kullanmaya davet ediyoruz. LGBTİ+’lar her yerde olduğu gibi sahalarda da var olmaya devam edecek.

Queer Olympix Ekibi ve Katılımcıları:
-Atletik Dildoa
-Lolitop
-Muamma
-Olympikhalkedon
-Q-Bitches
-Queerpool
-Queer League Armenia
-Sportif Lezbon
-Queer Olympix Karması”

Kadıköy Kent Meclisi LGBTİ+ Konseyi de bir basın açıklaması yaparak şunları söyledi:

LGBTİ+ spor takımları tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Queer Olympix adlı LGBTİ+ olimpiyatlarının Kadıköy Belediyesi’nin de desteği ile 24-25 Ağustos’ta Kalamış Parkı’nda gerçekleşecek müsabakalarının Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün talebi ve Kadıköy Kaymakamlığı’nın oluruyla yasaklandığı dün sabah etkinlik alanında TOMA ve gözaltı araçlarıyla yapılan polis baskınıyla tebliğ edilmiştir.

Bilinmelidir ki Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kadıköy Kaymakamlığı bu hukuksuz engellemeyle suç işlemektedir. Jet hızıyla alınan yasaklama kararı ile Kadıköy’de LGBTİ+’ların ifade ve örgütlenme özgürlüğü ile spor yapma hakkı açıkça ihlal edilmiştir. Kararda sayılan “kamu düzenini sağlamak ve suç işlenmesini önlemek” gibi gerekçeler herhangi bir makul temellendirmeye dayanmayan soyut iddialardır. Emniyet ve Kaymakamlık yetkilileri bir spor etkinliğini “genel sağlığın korunması” gerekçesiyle yasaklayarak insan aklıyla dalga geçmektedir.

Dahası, tarih ve mekan bilgisi ile programı haftalar öncesinden duyurulan bir etkinliğin yasaklamasına dair kararın alınması ve bildirilmesi için özellikle haftasonu beklenerek itiraz ve yürütmeyi durdurma için hukuk yoluna başvurma hakkı fiilen elden alınmıştır. Kararın tebliği için gelen polis memurlarının spor etkinlikleri için böyle bir kanuni zorunluluk bulunmamasına rağmen sırf düzenleyici ve katılımcıların LGBTİ+’lar olması nedeniyle etkinliğin bildirilmesinin zorunlu olduğunu iddia etmesi ise kimliklerimizin kolluk ve idare tarafından kriminalizasyonunun göstergesidir. Özetle, bir kez daha baştan sona bir hukuksuzluk silsilesiyle karşı karşıyayız.

Buradan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kadıköy Kaymakamlığı’na hatırlatıyoruz: Kolluk ve idarenin görevi yasaklamak değil, korumaktır. Olası tehditlere karşı etkinliklerin güvenliğinin sağlanması sorumluluğu Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle kabul edilmiş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla defalarca kez hatırlatılmış bir pozitif yükümlülüktür. Yetkililer mevzuat ve içtihatlara aykırı keyfi uygulamalarına bir an evvel son vermeli ve görevlerini layıkıyla yerine getirmelidirler.

Sakini, yararlanıcısı ve paydaşı olmaktan mutluluk duyduğumuz Kadıköy ilçesi insan haklarına saygılı, aydınlanmacı, barışçıl ve çağdaş bir kenttir. Parçası olduğumuz Kadıköy Kent Konseyi, tüm çalışmalarını herkesin eşit kent hakkına sahip olduğu katılımcı ve demokratik bir kent tahayyülüyle yürütmektedir. Kolluk ve idarenin yasakçı ve baskıcı tutumu Kadıköy’ün birlikte yaşama ve birbiriyle dayanışma kültürünü yansıtmamaktadır.

Queer Olympix 2019 düzenleyici ve katılımcıları ve Kadıköy LGBTİ+ toplumuyla dayanışma duygularımızı ifade eder, Kadıköy’de her türlü hukuksuz, yasakçı ve baskıcı uygulamaya karşı yerel savunuculuk çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz. LGBTİ+’lar kent yaşamının her alanında olduğu gibi sahalarda da var olmaya devam edecekler. Çünkü LGBTİ+ varoluşu yok sayılamaz. Çünkü LGBTİ+ görünürlüğü engellenemez. Çünkü LGBTİ+ mücadelesi yasaklanamaz.”