Çanakkale ve Hatay’da peş peşe yasak kararı

Çanakkale ve Hatay’da 15 gün süreyle her türlü eylem ve etkinlik yasaklandı


Çanakkale ve Hatay’da birer gün arayla yasak kararları açıklandı. İki şehirde de 15 gün boyunca bir dizi yasak uygulanacak.

4-18 Şubat tarihleri arasını kapsayan Çanakkale’deki yasakların kapsamı valiliğin internet sitesinde ‘Yasaklama Kararı’ başlığı altında pandemi gerekçe gösterilerek açıklandı. Ancak valiliğin vurguları salgın önlemlerinden ziyade Boğaziçi eylemlerine destek için etkinlik ve açıklamaların yapılmasına karşı ‘önlemler’ alındığı düşüncesini güçlendirdi.

“ÜLKE GÜNDEMİNDE BULUNAN KONULAR İLERİ SÜRÜLEREK…”

Açıklamanın ilgili bölümü şöyle: “Özellikle ülke gündeminde bulunan konular da ileri sürülerek protesto amacıyla birtakım eylem/etkinlik yapılabileceğine dair istihbarı bilgiler elde edilmiştir. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provakatif eylemlerin önüne geçilmesi, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğuna yönelik bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, organizasyona katılacak grup ve şahıslara yönelik olarak bir takım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği; Bu itibarla; ilimizde milli güvenliğin, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması, dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması kapsamında, Mülki Amirliklerin uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere; “miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler” ile “el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asma etkinliğinin 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11 ’ inci maddesinin (a)-(c) bentleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17’nci – 19’uncu maddeleri gereğince Çanakkale il sınırları içerisinde (İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 04.02.2021 – 18.02.2021 tarihleri arasında (15) gün süre ile Yasaklanmasını, Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ile 28’inci maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C (11/C Ek Parağraf:25.07.2018-7145/1) ile 66’ncı maddeleri, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılmasını, Ayrıca, gerçekleştirilmesi muhtemel izinli ve izinsiz her türlü toplantı ve etkinliğin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun II’inci maddesinin (c) bendine istinaden, huzur ve güven ortamını bozmaya teşebbüs edecek şahıslar ile işlenmesi muhtemel suçların tespitine yönelik fotoğraf ve video kayıt makineleri gibi araçlarla kayıt altına alınmasını; olurlarınıza arz ederim…”

HATAY’DA ŞEHRE GİRİŞ ÇIKIŞLAR DA SINIRLANDIRILDI

Hatay Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şehre giriş çıkışlar konusunda sınırlandırma getirilmesi dikkat çekti. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Pandemi (Salgın Hastalık) olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesi amacıyla;

İl sınırlarımız içerisinde (İl merkezi-İlçeler Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stand açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel vb. tüm etkinliklerin, her türlü açık/kapalı alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinliklere destek vermek amacıyla, çevre illerden ve diğer illerden İlimiz sınırlarına gelen şahısların ve araçların İlimiz sınırları içerisine girişlerine müsaade edilmemesi ve yasaklama süresi boyunca SINIRLANDIRILMASI,  04/02/2021 günü saat 08.00 ile 18/02/2021 günü saat 23.59’a kadar 15 (onbeş) gün süreyle YASAKLANMIŞTIR.” [Metnin diline dokunulmamıştır.]