AYM’den 1 Mayıs’ta polis müdahalesine ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi, ayrıca kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının da ihlal edildiğine karar verdi


Anayasa Mahkemesi (AYM), 2009 1 Mayıs mitingine yapılan polis müdahalesi hakkında ihlal kararı verdi. Müdahaleye ilişkin soruşturmada “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verilmesi, kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali olarak değerlendirildi. Mahkeme, mitingde polisin saldırısına uğrayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyelerine beşer bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

TTB üyeleri 2009 yılında 1 Mayıs etkinliklerinde polisin cop ve tazyikli suyla müdahalesiyle karşılaşmış, müdahale sırasında Eriş Bilaloğlu ve bacağından yaralanan Ali Çerkezoğlu gözaltına alınmıştı. Polis müdahalesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasının ardından soruşturma sonucunda savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş, karara yapılan itiraz da Sulh Ceza Hâkimliği tarafından reddedilmişti. TTB üyeleri bunun üzerine, kovuşturmaya yer olmadığı kararı hakkında Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Başvurucuların eylemlerinin kamu düzeninin bozulmasına yol açtığı ya da bozulma tehlikesi doğurduğunun idarece ortaya konulmadığı belirtilen AYM kararında şu ifadeler yer aldı:

“AYM, kötü muamele yasağı bakımından her ne kadar etkili bir soruşturma yürütülmediğine karar vermiş ise de bu başvuruda dosya içeriğinin toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına ilişkin iddialar bakımından bir sonuca ulaşmak için yeterli olduğunu değerlendirmiş, müdahalenin kamu düzeninin sağlanmasında demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşmıştır. AYM, Anayasa’nın 34’üncü maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.”

Mitingde yaralanan Ali Çerkezoğlu ile ilgili kötü muamele yasağının da ihlal edildiğine karar verilirken başvuruculara 5’er bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.