Anter’in Vakayiname kitabına cezaevi yasağı

Tutuklu gazeteci Nedim Türfent’e gönderilen Musa Anter’in Vakayiname adlı kitabı, cezaevi idaresi tarafından “devletin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşüreceği” gerekçesiyle verilmedi


Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan gazeteci Nedim Türfent’e, Musa Anter’in Vakayiname adlı kitabı verilmedi.

Yeni Yaşam gazetesinin haberine göre, görüşçüsü tarafından getirilen ve cezaevi idaresine teslim edilen kitaba “Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşüreceği, toplum arasında kargaşa ve kaos ortamı oluşturmaya çalışıldığı” gerekçesiyle el konuldu.

Cezaevi idaresi tarafından karara ilişkin sunulan gerekçede,”Bahsi geçen kitabın, Ceza İnfaz Kurumumuzca koğuşlara verilmesi durumunda kurum güvenliğinin ve disiplinin sağlanması bakımından kurumda asayişin ve genel güvenliğin zaafiyete uğrayacağı değerlendirilmektedir. Ceza İnfaz Kurumlarının kanunla belirlenmiş kendilerine has özel şartları ve kuralları olan kurumlar olduğu, bu kurumlarda belli bir disiplin ve düzenin sağlanmasında yine mevzuat gereği zorunlu olduğu, ayrıca kamu görevlilerin suç işlemeyi önleme, yükümlülüklerinin bulunduğu göz önüne alınıp; Keza: Ceza İnfaz kurumlarının İnfaz rejimi kapsamında Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı hakkında tüzüğün 2’nci bölümün 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında ‘Ceza ve Güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç öncelikle genel ve öznel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün : yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır’ denilmektedir. Bu hüküm gereğince; suçu ve suçluyu öven süreli veya süresiz yayınların kişilere verilmesi durumunda hem kurumsal hem de toplumsal bir infial söz konusu olacağı kesindir. Kaldı ki kitabın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısına aykırılık arz ettiği, var olan sisteme karşı bir tehdit unsuru taşıdığı görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğünün tehlikeye düşüreceği, toplum arasında kargaşa ve kaos ortamı oluşturmaya çalışıldığı tespiti Eğitim Kurulu tarafından hasıl olmuştur” denildi.

Kararda ayrıca kitap hakkında Diyarbakır 1’inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 10 Haziran 2016 tarihli toplatma kararı verildiği belirtildi.