Susma, Wikipedia sansürünü AYM’ye taşıyor

Susma Platformu’nun Wikipedia’ya Türkiye’den erişimin engellenmesine itirazı reddedildi.

“İfade özgürlüğü ve bilgiye erişim hakkının özüne dokunulduğu” gerekçesiyle yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, “Kararda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı” gerekçesiyle itirazın reddine karar verdi.
Susma Platformu, şimdi de Wikipedia sansürünü Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıyacak.