Wikipedia yasağı AYM Genel Kurulu’nda

Wikipedia’nın Türkiye’de erişime engellenmesi üzerine Wikimedia Vakfı’nın AYM’ye yaptığı bireysel başvuru Genel Kurul’a taşındı


Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Wikipedia’nın Türkiye’de erişime kapatılması nedeniyle Wikimedia Vakfı tarafından yapılan bireysel başvuruyu, Genel Kurul’da görüşülmesi için sevk etti.

Bugün gündem toplantısında görüşülen başvuru, Birinci Bölüm tarafından “başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden” Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 28’inci maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca Genel Kurula sevk edildi.

Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü’nün 28’inci maddesinin üçüncü fıkrası, “Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar, bölümlerin önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse ya da konunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görülürse ilgili bölüm dosyadan el çekebilir. Bölüm başkanı başvuruyu Genel Kurul önüne götürmek üzere başkana iletir” hükmünü içeriyor.