Türkiye’nin ilk Tiyatro Vakfı artık sahnede

Vakfın asıl hedefi Türkiye Tiyatro Müzesi fikrini hayata geçirmek; bellek oluşturmak, hafızamızı korumak


Yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmalarını sürdüren ve adını ilk kez Enka Sanat’ın ev sahipliğinde yapılan “Bize Bir Tiyatro Müzesi Gerek” başlıklı panelde duyuran Türkiye Tiyatro VakfıAralık 2019 itibariyle kurulduğunu duyurdu. Ağırlıklı olarak tiyatrocu, oyuncu ve akademisyenlerden oluşan Kurucular Kurulu’nun başkanlığına Esen Çamurdan seçildi.

VAKIF TİYATRO MÜZESİ İÇİN ÇALIŞACAK

Vakıf’ın ana hedefi, Türkiye tiyatrosunun belleğini barındıracak olan Türkiye Tiyatro Müzesi‘ni İstanbul’a kazandırmak. Vakıf kuruluş gerekçesini şöyle dile getiriyor: “Başta İstanbul gibi köklü bir tiyatro geçmişi olan bir kentte ve genel olarak ülkemizde tiyatro belleğinin hızla yok olması, çeşitli kültür ve eğitim kuruluşları da içinde olmak üzere, toplumun büyük bir kesiminin tiyatro kültür mirasımıza uzak duruşu, dolayısıyla ona sahip çıkılmaması ve kalıcılığın sağlanamaması nedeniyle yaşanılan değer yitimi”.

Sahipleriyle birlikte yiten, dağılan belgelere ve her türlü tiyatro öğesine (kostüm, dekor çizim ve maketleri, aksesuarlar vb.) sahip çıkmakla işe başlayacak olan Türkiye Tiyatro Müzesi dünden bugüne kalanları araştırmak ve gün yüzüne çıkarmakla yetinmeyip bugünden yarına kalacakları da kayıt altına alacak.

ERMENİ, RUM VE YAHUDİLERDEN KALAN MİRAS DA KORUNACAK

Ayrıca Türkiye tiyatrosuna önemli katkıda bulunmuş Ermeni, Rum ve Yahudi topluluklarının tiyatro kültürünü tüm katmanlarıyla bir araya getirmek ve görünürlüğü sağlamak için de çalışmalar yapılmakta. Geleneksel Türkiye tiyatrosu da müzede hak ettiği yeri alacak, konuyla ilgili her türlü belgeye ve yaşayan ustalara ulaşmak, bu alanda kapsamlı araştırma ve yayın yapmak öncelikli tasarılar arasında bulunmakta.