TTB: Bilgi edinme haktır!

TTB, koronavirüs salgınına dair açıklamaları nedeniyle Emniyet Müdürlüklerine çağrılan Van ve Mardin Tabip Odası başkanlarıyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. TTB, şeffaflık çağrısı yaptı


Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, COVID-19 salgınıyla ilgili açıklama yapan Van ve Mardin Tabip Odaları başkanlarının Emniyet Müdürlüklerine ifade vermeye çağrılmaları hakkında bir basın açıklaması yayınladı. “Bilginin paylaşılmasının engellenmesi girişimlerini sakıncalı buluyoruz” başlığıyla yapılan basın açıklamasında şeffaflık çağrısı yapıldı.

Açıklamada, “toplumun ağır şekilde etkilendiği, ama sağlık çalışanlarının çok daha yakıcı şekilde  hissettiği hastalıkla ilgili olarak bilgi edinme çabası haklıdır ve salgınla mücadele için de gereklidir,” vurgusu yapıldı. “Öncelikle kamu otoritesi topluma karşı şeffaf olmalı, denetlenebilir bilgileri düzenli ve ayrıntılı olarak paylaşmalıdır,” denildi. Açıklamanın devamı şu şekilde:

“Bununla birlikte, bilgi paylaşma tekeli hiçbir kamu otoritesine ait değildir. Anayasa ve kuruluş yasasıyla kamu yararını gözetmek, halkın sağlığını korumak ve hekimlerin halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmakla görevlendirilmiş olan Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları bu derece büyük bir salgın hastalıkla karşılaşan toplumun doğru bilgilere ulaşabilmesi için gerekli açıklamalarda bulunma hakkına sahip olduğu kadar ödevlidir de.

Diğer yandan, ifade özgürlüğü demokratik toplumun temelidir. Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir (Anayasa m.26). Anayasa’da temel haklar arasında sayılan düşünceyi açıklama ve yayma hakkı, özüne dokunulmaksızın demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine uygun olarak, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği gibi sebeplerle ve ancak kanunla sınırlanabilir (Anayasa m.13.) Düşünceyi açıklama özgürlüğünün sınırları Türk Ceza Kanunu’nda ve Türk Medeni Kanunu’nda belirlenmiş; kişilere yönelik hakaret veya tehdit oluşturan, suçun ve suçlunun övülmesi niteliğinde olan düşünce açıklamaları yasaklanmıştır. Temel hak niteliğindeki ifade özgürlüğüyle ilgili olarak, yasayla getirilmeyen bir sınırlamanın idari otoriteler tarafından uygulanması Anayasa’nın ihlal edilmesidir.

Toplumla bilgi paylaşımında; kişisel verilerin korunmasına, bilgilerin doğru ve güncel olmasına özen göstermek ve özellikle felaket zamanlarında toplumu paniğe sevk etmekten kaçınmak önemlidir. Ancak bunu sağlamanın yolu tek sesli bir iletişime izin verip toplumun geri kalanını susturmak değildir.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak; her zaman olduğu gibi, hiçbir baskıya boyun eğmeden ve herhangi bir güç odağından çekinmeden, yasanın bize verdiği görev ve mesleki değerlerimiz uyarınca, sahip olduğumuz bilgileri meslektaşlarımız ve bütün toplum kesimleriyle paylaşmayı sürdüreceğiz.”