“halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne karşı silahlı isyana tahrik etme”