hak ve özgürlüklerin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla”