Susma Platformu olarak Brüksel’de uluslararası temaslarda bulunduk

Susma Platformu olarak, 16-17 Mayıs 2022 tarihlerinde HDV ve MRG Europe işbirliğinde sekiz aydır süren uluslararası bir proje kapsamında Brüksel’deki toplantılara katıldık ve Türkiye’de kültür-sanat ve medya alanlarında ifade özgürlüğü kapsamında çalışmalarımızı ve yaşanan süreçleri yetkili mercilere aktardık


Hrant Dink Vakfı’nın (HDV) ve Minority Rights Group Europe’un (MRGE), Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin desteğiyle yürüttüğü “Nefret Söylemiyle Mücadele Etmek için Türkiye ve AB Yeni Üye Ülkeleri Arasında İş Birliği Geliştirmek ve Birlikte Öğrenmek” projesine Susma Platformu olarak Ekim 2021’den itibaren dahil olduk. Projeye Türkiye genelinden 30 sivil toplum kuruluşu katıldı, proje kapsamında platformumuzu editörümüz Sonay Ban temsil etti.

Proje sırasında çeşitli eğitimler aldık ve “Karşıt Söylem Video Üretim Toplantıları”na katıldık. Toplantılar sonrasında; toplumda kadına yönelik ayrımcı ve cinsiyetçi söylemler ile, kadına uygulanan duygusal ve psikolojik şiddet gibi farklı şiddet türleri hakkında farkındalık yaratma amacıyla, Şiddet Sadece Fiziksel Değildir adlı kısa bir video hazırladık. İçeriğini Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği, Kadın Kültür Sanat ve Edebiyat Derneği, Rosa Kadın Derneği ve Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği ile birlikte oluşturduğumuz bu videoyu Türkçe, Kürtçe altyazılı ve İngilizce altyazılı olarak YouTube kanalımızda paylaştık.

Katıldığımız eğitimlere, toplantılara ve ürettiğimiz video içeriklerine dair deneyim paylaşımları kapsamında, 30 STK arasından seçilen 10 STK içinde yer aldık. 23-25 Mart 2022 tarihlerinde Budapeşte’de, 16-17 Mayıs 2022’de ise Brüksel’de gerçekleştirilen toplantılarda süreçteki deneyimlerimizi; projedeki diğer katılımcı STK’lar ile, uluslararası STK’ların temsilcileriyle, Avrupa Birliği’nden karar mercileriyle, medya temsilcileriyle ve çeşitli uzmanlarla paylaşma imkânımız oldu.

BRÜKSEL TOPLANTILARI

16 Mayıs’ta Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu’nda (European External Action Service – EEAS) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı Birimi’nde, birimin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz sorumlusu Serban Brebenel başkanlığında bir oturum gerçekleştirildi. Bu oturumda platformumuzu temsilen editörümüz Sonay Ban, platformumuza ve yaptığımız işlere dair kısa bir sunum yaptı. Ban, platform olarak; Türkiye’de kültür-sanat ve medya alanlarında ifade özgürlüğü ihlallerine yönelik, Avrupa Birliği kurum ve kuruluşlarından hangi beklentiler içinde olduğumuzu ve isteklerimizi de sıraladı. Bu sunuma dair raporumuza bu linkten ulaşabilirsiniz.

Toplantının ikinci bölümünde EEAS’nin Küresel İnsan Hakları Birimi’nde Politika Sorumlusu olan Vassil Touhtchiev ile görüşüldü. Kendisine de yine Türkiye’de sanatsal ifade özgürlüğü alanında yaptığımız çalışmalardan bahsettik. Temsil Edilmeyen Uluslar ve İnsanlar Organizasyonu (Unrepresented Nations & Peoples Organization – UNPO) Genel Sekreteri Ralph Bunche ile yaptığımız görüşmede Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu yapılanmaları ve bu yapıların çalışma prensipleri konusunda kapsamlı bilgiler aldık. Günün son toplantısında ise, Avrupa Gençlik Basını’ndan (European Youth Press) Katarzyna Mortoń, Avrupa Birliği (aracılığı) ile medya savunuculuğu hakkında bir seminer verdi.

Toplantıların ikinci günü, 17 Mayıs’ta, Avrupa Parlamentosu’ndaydık. AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu’nun AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinsky’nin Özel Danışmanı Tom Athenstaedt ile Türkiye’den STK’lar olarak güncel durum hakkında bilgiler verdik.

EuroMed Rights’tan (Avrupa’da ve Akdeniz’de insan hakları alanında çalışan organizasyonları bir araya getiren bir ağ) Orta Doğu Program Koordinatörü Roberto Frifrini bir araya geldik. Uzun yıllar Türkiye’de görev alan Frifrini, Türkiye’de son yıllarda gerçekleşen insan hakları ihlalleri hakkında hem EuroMed Rights’ın yaptığı dava izleme ve raporlama çalışmalarından bahsetti hem de Türkiye’den STK’larla yapılabilecek işbirlikleri hakkında bizlere önerilerde bulundu.