Sansür yönetmeliğinin iptali için dava

Ankara Barosu, RTÜK’ün internet üzerinden yapılan yayınları denetlemesine imkan tanıyan yönetmelik değişikliğinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasıyla Danıştay’a dava açtı


Ankara Barosu, geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlanan ve RTÜK’e interneti sansürleme yetkisi verdiği için birçok eleştiri alan “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkındaki Yönetmelik”  ile ilgili olarak, bu yönetmeliğin Anayasa’ya aykırı olmasından dolayı, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluyla başvurulması talebiyle Danıştay’a dava açtı.

Ankara Barosu, websitesinde yaptığı yazılı açıklamada, “Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumu hakkında yönetmeliğin iptali istemiyle baromuzca dava açılmıştır” diyerek, “1 Ağustos 2019 tarih ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin, 2/2-b ve 4/1-a maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali ile dayanak 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 29/A maddesinin Anayasa’ya aykırılığı iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle Baromuzca Danıştay’da dava açılmıştır” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında, hukuka aykırı düzenlemenin iptali taleplerinde bahsi geçen yönetmelik ile getirilen düzenlemenin ifade, haber alma ve verme özgürlüğüne doğrudan müdahale oluşturduğu, bireylerin tercih hakkının önüne geçerek otokontrolün kamunun denetimine aktarıldığı gibi hususlara vurgu yapıldığı belirtildi.

Ankara Barosu Başkanlığı’nın Danıştay Başkanlığı’na gönderdiği dilekçeye buradan ulaşabiliyor.