Halkevleri’nin “kamuya yararlı dernek” statüsü kaldırıldı

Halkevleri’nin 1961 yılından bu yana sahip olduğu kamu yararına dernek statüsü Danıştay tarafından kaldırıldı


Danıştay, Halkevleri’nin kamuya yararlı dernek statüsünü kaldırdı. Danıştay, 2015’ta kendi verdiği kararı Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın temyize gitmesi sonucu bozdu. Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Halkevleri ise kararın siyasi müdahale ile verildiğini ve hukuki dayanağı olmadığını vurguladı.

1961 tarihinden beri kamuya yararlı dernek olarak çalışma ve faaliyetlerini sürdüren Halkevleri’nin statüsü 2011 yılında bakanlar kurulunca kaldırılmıştı. 2015 yılında Danıştay 10. İdari Dava Dairesi, Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar vermiş ve Halkevleri kamuya yararlı dernek statüsünde çalışmalarını sürdürmüştü. Ancak Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığının kararı temyiz etmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, oy çokluğu ile 2015’te verdiği kararı bozarak Halkevleri’nin kamuya yararlı dernek statüsünü bozdu.

Kararın 28 Aralık 2018 tarihinde tebliğ edilmesinin ardından Halkevleri’nden yapılan açıklamada, kararın siyasi müdahaleyle verildiğini ve hiçbir hukuki dayanağı olmadığını vurgulanarak  “Bu karar derneğimizin kapatılmasına yönelik bir karar olmayıp, kamuya yararlı dernek statümüzün kaldırılmasına yönelik bir karardır” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri ve dernekler denetçileri tarafından 2 yılda bir denetlendiğini ifade eden Halkevleri, “2006 yılına kadar derneğimizin devam eden faaliyetleri ile ilgili olarak hiçbir olumsuz durum rapor edilmemiştir. Ne olduysa 2008 yılında ve 2010 yılında gerçekleşen denetimler sonucunda aksi raporlanmaya başlamıştır. Burada özel olarak belirtmek isteriz ki raporları asgari hukuki değer ve ilkelere sahip bir hukukçunun okuduğunda değerlendirmelerin soyut olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyeceği niteliksizliktedir” açıklamasında bulundu.