Çatışmalı Alanlarda Sanatsal İfade paneli

Sanatsal ifade özgürlüğü önündeki güncel engeller, farklı sansür biçimleri ve hak ihlallerine karşı olası mücadele şekillerinin ele alınacağı Çatışmalı Alanlarda Sanatsal İfade başlıklı panel, 28 Eylül’de Studio X’de.


Studio-X, 28 Eylül’de Çatışmalı Alanlarda Sanatsal İfade başlıklı bir panele ev sahipliği yapıyor. Columbia Global Centers | İstanbul ve İsveç Konsolosluğu’nun DEPO’yla işbirliği içinde düzenlediği panel, sanatsal ifade özgürlüğü önündeki güncel engeller, farklı sansür biçimleri ve hak ihlallerine karşı olası mücadele şekillerini karşılaştırmalı bir perspektifle tartışmak üzere, uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleşecek.

İsveç Kültür ve Demokrasi Bakanlığı Müsteşarı ve Bakan Yardımcısı Karin Strandas’ın açılışını yapacağı etkinlikte, Columbia Üniversitesi Küresel İlişkiler Danışmanı, SIPA, Asya Toplumu Fahri Başkanı Vishakha Desai; eski Uluslararası PEN Direktörü, sanatsal ifade özgürlüğü alanında bağımsız danışman Sara Whyatt ile Freemuse kurucusu ve eski direktörü Ole Reitov konuşmacı olarak yer alacak.

DEPO Program Koordinatörü ve Siyah Bant’ın kurucularından Asena Günal’ın modere edeceği panelde, 2016 yılında dünya çapında 1.028 sansür vakası belgeleyen Freemuse’un Tehdit Altında Sanat başlıklı raporunu da göz önünde bulundurarak farklı ulusal bağlamlarda değişik biçimlere bürünen sanatsal özgürlük ihlallerine ulusötesi bir mercekten, küresel düzeyde bir yaklaşım sunulacak. Saat 18.00’de başlayacak etkinlikte simültane çeviri olacak.